“绕水恣行游 上尽层城更上楼”

朝代:宋朝

作者:王安石

自古帝王州,郁郁葱葱佳气浮。四百年来成一梦,堪愁。晋代衣冠成古丘。

王安石<南乡子·自古帝王州  Tune: A Southern Song> 

绕水恣行游。上尽层城更上楼。往事悠悠君莫问,回头。槛外长江空自流。

zì gǔ dì wáng zhōu 
自古帝王州The capital was ruled by kings since days gone by. 

yù yù cōng cōng jiā qì fú  
郁郁葱葱佳气浮The rich green and lush gloom breathe a majestic sight. 

sì bǎi nián lái chéng yī mèng 
四百年来成一梦Like dreams have passed the reign of four hundred long years, 

kān chóu 
堪愁Which calls forth tears. 

jìn dài yī guàn chéng gǔ qiū 
晋代衣冠成古丘Ancient laureates are buried like their ancient peers. 

rào shuǐ zì háng yóu 
绕水恣行游Along the river I go where I will; 

shàng jìn céng lóu gèng shàng lóu 
上尽层城更上楼Up city walls and watchtowers I gaze my fill. 

wǎng shì yōu yōu jun1 mò wèn 
往事悠悠君莫问Do does not ask what has passed without leaving a trail! 

huí tóu 
回头To what avail? 

kǎn wài zhǎng jiāng kōng zì liú 
槛外长江空自流The endless river rolls in vain beyond the rail. 


注释 


⑴南乡子:词牌名,原唐教坊曲名,双调五十六字,上下片各四平韵,一韵到底。

⑵帝王州:指金陵(今江苏省南京市)。三国的吴、东晋、南北朝的宋、齐、粱、陈、五代的南唐等朝代在此建都,故称为“帝王州”。

⑶郁郁葱葱:草木茂盛。佳气:指产生帝王的一种气,这是一种迷信的说法。

⑷四百年:指东吴、东晋、宋、齐、梁、陈六个建都金陵的王朝,共三百六十七年,四百年是举约数。

⑸冠:古代士以上的穿戴,衣冠连称,是古代土以上的服装,后引申为世族、绅士。古丘:坟墓。

⑹恣(zì)行游:尽情地绕着江边闲行游赏。恣:任意地、自由自在地。

⑺更:再,又。

⑻悠悠:长久遥远的样子。

⑼回头:指透彻醒悟。佛家语“苦海无边,回头是岸。”

⑽槛:栏杆。


翻译 


这自古以来帝王居住的州城,郁郁葱葱气象万千。四百年的繁盛如今变成旧梦,晋代显赫一时的名士高官也早已入土作古。这历史的沧桑使人悲愁。

沿着水边尽情地漫步游赏,登上层层城台又登上高高的城楼。你不必去追问那悠悠往事的是非功过。回头眺望,那栏干外的长江浩浩荡荡、独自奔流。


赏析 


上片怀古,盛赞六朝古都金陵的繁华。唐代刘禹锡曾作《西塞山怀古》一诗:“王睿楼船下益州,金陵王气黯然收。千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。”然而,王安石看到的与刘禹锡所见大不相同,这里是一片郁郁葱葱的王气正盛之地,佳气上浮。但那是晋代的事情,已经过去四百年了,晋代的白衣胜雪,衣冠之族,已经成为一座座古墓,回首往事的时候,这些是不堪回首的。末句借用李白《登金陵凤凰台》中的名句,表达的是同样的昔盛今衰的怅然之情。将自己的理想寄托在过去的时代里,这是诗歌中常用的写法,借此来表明自己对现实的不满,同时使诗歌具有一种“高古”的气象。

下片写登楼览胜,抒发往事似水的惆怅。作者登上高楼,极目远眺,心情难平。王安石追求的是推行新法,实现强民富国的愿望,然而由于守旧派的阻挠,他心愿未遂,又心有不甘。“绕水游”是排遣心中的愁绪或不平事的一种办法,在这里,作者借这种典型的动作来表现内心的无边愁绪。好在这种“绕水游”并不受外在任何事物的限制,可以“恣行”,随意地到处走走。但是,这是一种多么无奈的自由,王安石所追求的,是推行新法,实现强民富国的愿望,而现在,只能是“绕水游”而已,慨叹之声,达于纸上。“上尽层楼”含有中国古代的“登高怀远”“登高而愁”意思。从南北朝时期的王粲写《登楼赋》开始,这个动作就被赋予了思念故国之情。而唐代王之涣的一首《登鹳雀楼》则是从人生哲学意味上诠释了这一个典型的动作、典型的场景。通过上文的表面闲适与内心焦虑,可以看到他所思念的,正是重回故国,再造宏业;通过后文的回忆往事,又可以知道作者这时的心理是放弃思念故国的想法,而注重对往事的追寻,注意对往事从文化意义上进行思考;还可以认定,作者是想“登高望远”,而这里的“远”,不是空间上的,而是时间上的,表明作者独特的意趣和别具怀抱。“更上楼”,不是上到楼的顶端再往上走,而是不断地一次又一次地登楼。结句也是化用唐人诗句:王勃《滕王阁诗》“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。”作者在这里却别有怀抱:可以理解为,历史是无情的,就像东流之水,一直向前,或许人类所为的一切只是这水的片刻停留,没有太大的意义;也可以理解为,不论目前我的遭遇如何,但我所做的一切,都如长江水一般,是一种永恒的存在;或者联系《滕王阁诗》原文前一句:“阁中帝子今何在?”的反问,问当今的皇帝“今何在”,表达自己期待着重回朝廷的愿望。

这首小词允分体现王安石词的艺术特点。王安石以诗文大家著称,词作不多,但风格高峻,能“一洗五代习”(刘熙载《艺概》)。他在开拓词的题材和以诗入词这两个方面给后人以影响。王安石的以诗入词,不仅在于让词具有与诗同样的言志咏怀的内容,而且在词的创作上也借鉴了诗的某些方法,即以这首《南乡子》而言,其吊古咏怀的内容就是王安石诗中常见的题材。这首词下片结句两用唐人诗句入词,俨然己作,也正是王安石诗中常用的手法。由此可见,王安石的词在宋词发展史上也占据着一席地位。

作者介绍

王安石

{$view->author}

王安石(1021年12月18日-1086年5月21日),字介甫,号半山,谥文,封荆国公。世人又称王荆公。汉族,北宋抚州临川人(今江西省抚州市临川区邓家巷人),中国北宋著名政治家、思想家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。欧阳修称赞王安石:“翰林风月三千首,吏部文章二百年。老去自怜心尚在,后来谁与子争先。”传世文集有《王临川集》、《临川集拾遗》等。其诗文各体兼擅,词虽不多,但亦擅长,且有名作《桂枝香》等。而王荆公最得世人哄传之诗句莫过于《泊船瓜洲》中的“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.guushi.com/?p=47286

发表评论

登录后才能评论

联系我们

0557-8818050

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:2528683252@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-18:00,节假日休息

QR code